Kroker for å hente garn ut fra pipeåpningen på rokken.